Non-objects 

2009-2010

Non-object 191, 2009

Non-object 191, 2009

5 x 6 x 5" Stoneware, earthenware, glaze

Non-object 191 (view 2), 2009

Non-object 191 (view 2), 2009

5 x 6 x 5" Stoneware, earthenware, glaze

Non-object 173, 2009

Non-object 173, 2009

6 x 9 x 8" Earthenware, underglaze, glaze, luster, found object

Non-object 173 (view 2), 2009

Non-object 173 (view 2), 2009

6 x 9 x 8" Earthenware, underglaze, glaze, luster, found object

Non-object 158, 2009

Non-object 158, 2009

8 x 11 x 7" Earthenware, underglaze, glaze

Non-object 237, 2009

Non-object 237, 2009

10 x 8 x 7" Earthenware, underglaze, glaze, luster, found object

Non-object 024, 2009

Non-object 024, 2009

7 x 9 x 7" Earthenware, underglaze, glaze, foil, found object

Non-object 241 Mug, 2009

Non-object 241 Mug, 2009

8 x 10 x 8" Earthenware, underglaze, glaze

Non-object 241 Mug (view 2), 2009

Non-object 241 Mug (view 2), 2009

8 x 10 x 8" Earthenware, underglaze, glaze

Non-object 177, 2010

Non-object 177, 2010

24 x 26 x 20" Earthenware, underglaze, glaze

Non-object 177 (view2), 2010

Non-object 177 (view2), 2010

24 x 26 x 20" Earthenware, underglaze, glaze

Non-object 087, 2009

Non-object 087, 2009

13 x 8 x 7" Earthenware, stoneware casting slip, underglaze, glaze

Non-object 062, 2010

Non-object 062, 2010

9 x 13 x 7" Earthenware, stoneware casting slip, underglaze, glaze

Non-object 062 (view 2), 2010

Non-object 062 (view 2), 2010

9 x 13 x 7" Earthenware, stoneware casting slip, underglaze, glaze

Non-object 020, 2010

Non-object 020, 2010

8 x 11 x 7" Earthenware, underglaze, glaze

Non-object 020 (view 2), 2010

Non-object 020 (view 2), 2010

8 x 11 x 7" Earthenware, underglaze, glaze

Judy's Bowl + Non object, 2010

Judy's Bowl + Non object, 2010

13 x 8 x 7" Earthenware, stoneware casting slip, underglaze, glaze

Judy's Bowl + Non object, 2010

Judy's Bowl + Non object, 2010

13 x 8 x 7" Earthenware, stoneware casting slip, underglaze, glaze

  • Facebook Clean
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White YouTube Icon